امکانات نرم افزار مدیریت کسب و کار

 

سيستم مدیریت کسب و کار، مجموعه جامعی از فرآیندها و تکنولوژی هایی است که برای جمع آوری اطلاعات شما از مشتریان، ارتباط دائمی بین سازمان ها و مشتریان، افزایش میزان فروش و ... به شما کمک میکند.

 

با استفاده از این سیستم :

فعالیت های بازاریابی و فروش را بطور دقیق برنامه ریزی و مدیریت نمایید

محصولات خود را بصورت کامل ثبت ومدیریت کنید

مکاتبات اداری را بصورت الکترونیک با دسترسی آسان انجام دهید

فایل با فرمت های مختلف را در نرم افزار بایگانی و نگهداری کنید

و......

وسیستم مدیریت فروشBMS

در سیسستم مدیریت بازاریابی و فروش  BMS  تک تک مراحل بازاریابی و فروش را از راه اندازی کمپین های تبلیغاتی تا صدور فاکتور برای مشتریان را در سیستم تعریف و مدیریت کنید.با استفاده از این سیستم ، کمپین های بازاریابی را طراحی و اجرا کنید و سرنخ های بدست آمده را در سیستم ثبت نمایید. سرنخ های مورد نظر را تنها با یک کلیک به مشتری همراه با یک ایجاد فرصت تبدیل نمایید. برای هر یک از مشتریان خود میتوانید پیش فاکتور، سفارش و فاکتور صادر نمایید. امکانات سیستم بازاریابی و فروش:

 1. تعریف و مدیریت کمپین های تبلیغاتی
 2. تعریف و مدیریت سرنخ ها (مشتریان بالقوه)
 3. امکان تبدیل سرنخ به مشتریان
 4. تعریف و مدیریت مشتریان در قالب مخاطبین و شرکت ها(مشتریان بالفعل(
 5. تعریف و مدیریت فرصت ها و پروژه ها
 6. تعریف کاربران مجاز برای هر فرصت
 7. تعریف محصولات و محاسبه قیمت ها برای هر فرصت
 8. امکان صدور پیش فاکتور، سفارش و فاکتور
 9. ثبت تمامی فعالیت های انجام شده برای هرمشتری مانند: تماس ها، جلسات و .....
 10. داشبورد  اختصاصی برای هر مشتری ( مخاطبین و شرکت ها )
 11. نمایش تاریخچه تمام فعالیت های انجام شده برای هر مشتری
 12. لیست گزارشات متنوع برای هر مشتری
 13. امکان گروه بندی مخاطبین، شرکت ها، فرصت ها و پروژه ها
 14. امکان جستجوی پیشرفته در تمام بخش های سیستم فروش براساس آیتم های مختلف
 15. امکان تغییر وضعیت در تمامی بخش های سیستم فروش
 16. امکان تعریف نوع سرنخ برای هر یک از سرنخ ها
 17. انتخاب مخاطب و شرکت مربوط به هر یک از سرنخ ها
 18. امکان تعریف اطلاعات تماس مانند: موبایل، تلفن، وبسایت و ... برای هر یک از سرنخ ها، مخاطبین و شرکت ها به تعداد نامحدود
 19. دسترسی  و مشاهده آسان به اطلاعات هر یک از سرنخ ها، کمپین ها، مخاطبین و ... تنها با یک کلیک
 20. مشاهده گروه بندی مخاطبین و شرکت ها بصورت درختی
 21. امکان تخمین هزینه و درآمد موردانتظار برای هر یک از کمپین ها
 22. امکان تعریف نرخ تکرار کمپین ها برای هر یک از کمپین ها
 23. مشاهده لاگ سیستم در تمامی بخش های سیستم فروش
 24. امکان تعریف مرحله فروش، درصد موفقیت و تخمین تاریخ و فروش در فرصت ها
 25. امکان تعریف کاربران مجاز برای دسترسی به هر یک از فرصت ها
 26. امکان تعریف محصولات و محاسبه قیمت ها در هر یک از فرصت ها
 27. …..

مدیریت محصولات و انبار

از مهمترین ویژگی های سیستم های مدیریت کسب و کار، مدیریت فروش و بازاریابی است.بنابراین برای شروع یک فرآیند فروش باید محصولات خود را تعریف نمایید. در سیستم مدیریت محصولات، محصولات خود را بصورت کامل همراه با لیست قیمت ها و گروه بندی واحد ها در سیستم ثبت نمایید. امکانات سیستم مدیریت محصولات و انبار:

 1. امکان تعریف محصولات
 2. امکان گروه بندی واحدها
 3. امکان تعریف لیست قیمت ها
 4. اختصاص کد انبار به هر یک از محصولات
 5. انتخاب پرنت محصولات برای هر یک از محصولات
 6. اختصاص واحد محصول به محصولات
 7. امکان اضافه، ویراش و حذف گروه واحدها
 8. نمایش گروه واحدها بصورت درختی
 9. امکان اضافه کردن واحدها بصورت زیر مجموعه
 10. امکان جستجوی پیشرفته در تمام بخش های منوی محصولات براساس آیتم های مختلف
 11. امکان تعریف وضعیت برای هر یک از بخش های منوی محصولات
 12. دسترسی  و مشاهده آسان به اطلاعات هر یک از بخش های منوی محصولات تنها با یک کلیک
 13. مشاهده لاگ سیستم برای محصولات
 14. .....

تصاویر سیستم مدیریت محصولات و انبار

 

اتوماسیون اداری

با استفاده از اتوماسیون اداری سیسیتم مدیریت کسب و کار، به علت حذف کاغذ از مکاتبات در هزینه و زمان صرفه جویی میشود.مکاتبات بصورت الکترونیکی انجام میشود که در نتیجه منجر به پیگیری سریع مکاتبات میشود . میتوان فایل ها با فرمت های مختلفی را به همراه نامه برای پرسنل ارسال کرد. امکانات اتوماسیون اداری:

 1. امکان تعریف نامحدود کارتابل
 2. امکان اختصاص چند کارتابل به یک کاربر
 3. امکان دسترسی چند کاربر به یک کارتابل در صورت تایید مسئول اصلی کارتابل
 4. امکان رهگیری سند ارسال شده
 5. امکان دریافت و ارسال سند
 6. امکان ارسال یک سند به چند کاربر بصورت همزمان با درخواست اقدامات مختلف
 7. امکان ارسال انواع فایل به همراه سند
 8. امکان تبدیل ایمیل، فکس، تیکت و...به سند
 9. امکان شماره گذاری سند بصورت خودکار
 10. امکان ارسال سند بصورت محرمانه، فوری و معمولی
 11. امکان تعریف پاراف
 12. امکان جستجو در متن سند
 13. امکان انتخاب درجه اهمیت برای فایل هایی که بایگانی میشوند
 14. امکان تعریف الگو برای شماره سند
 15. امکان تایید یا برگشت سند
 16. امکان ایجاد یک سند بعنوان پیش نویس
 17. امکان مشاهده وضعیت فعلی سند
 18. ارسال مکاتبات بصورت الکترونیکی
 19. جلوگیری از مفقود شدن نامه ها
 20. حذف بایگانی فیزیکی نامه های اداری
 21. حذف کاغذ از گردش مکاتبات و صرفه جویی در هزینه و زمان
 22. سهولت در پیگیری مکاتبات
 23. ارسال مکاتبات بصورت الکترونیکی
 24. جلوگیری از مفقود شدن نامه ها
 25. حذف بایگانی کردن نامه های اداری
 26. حذف کاغذ از گردش مکاتبات و صرفه جویی در هزینه و زمان
 27. سهولت در پیگیری مکاتبات
 28. امکان جستجوی پیشرفته در مدیریت کارتابل و اسناد براساس آیتم های مختلف
 29. امکان تغییر وضعیت اسناد کارتابل
 30. دسترسی  و مشاهده آسان به اطلاعات هر یک از کارتابل ها و اسناد تنها با یک کلیک
 31. مشاهده لاگ سیستم در مدیریت کارتابل
 32. ....

تصاویر سیستم اتوماسیون اداری

 

آرشیو و بایگانی اسناد

با استفاده از این سیستم میتوان فایل ها و مدارک موردنیاز سازمان را با تعیین سطح دسترسی رای هر یک از کاربران  بایگانی نمایید. امکانات سیستم آرشیو و بایگانی اسناد:

 1. تعریف پوشه بصورت سلسله مراتبی
 2. بایگانی فایل ها با فرمت های مختلف
 3. امکان محدود کردن دسترسی به فایل ها برای یک یا همه کاربران
 4. امکان محدود کردن دسترسی به پوشه ها و همچنین محتویات پوشه ها بصورت کاملا مجزا برای یک یا همه کاربران
 5. تغییر رنگ فایل ها بر اساس تعیین اولویت 

تصاویر سیستم آرشیو و بایگانی اسناد

 

مدیریت فعالیت های درون سازمانی

برای شروع و ادامه فرآیند بازاریابی و فروش، فعالیت های مختلفی در ارتباط با هر یک از مشتریان صورت میگیرد.مانند: تماس هایی که با هر یک از مشتریان گرفته میشود و یا جلساتی که با مشتریان گذاشته میشود. در سیستم مدیریت فعالیت های درون سازمانی میتوانید تمام فعالیت های صورت گرفته را از قبیل: تماسها، وظیفه ها، یادداشت ها و جلسات ثبت و مدیریت نمایید. 

 1. ثبت تماس های ورودی و خروجی مشتریان
 2. ثبت وظایف و جلسات برای مشتریان
 3. ثبت یادداشت های مربوط به هر یک از مشتریان
 4. نمایش فعالیت های مختلف در هر یک از تقویم های تعریف شده توسط کاربر
 5. درج تماس، جلسه و وظیفه در تقویم با استفاده از دکمه های میانبر
 6. امکان اضافه کردن یاداوری برای هر یک از بخش های سیستم
 7. امکان جستجوی پیشرفته در تمام بخش های سیستم مدیریت فعالیت های درون سازمانی براساس آیتم های مختلف
 8. امکان تغییر وضعیت در تمامی بخش های سیستم مدیریت فعالیت های درون سازمانی
 9. امکان تغییر وضعیت فعالیت های انجام شده در تمامی بخش های سیستم مدیریت فعالیت های درون سازمانی
 10. دسترسی  و مشاهده آسان به اطلاعات هر یک از فعالیت های درون سازمانی تنها با یک کلیک
 11. مشاهده لاگ سیستم در تمامی بخش های سیستم مدیریت فعالیت های درون سازمانی

تصاویر سیستم مدیریت فعالیت های درون سازمانی

 

سیستم تیکت و پشتیبانی

منظور از سیستم تیکتینگ (Ticketing) همان پشتیبانی آنلاین می باشد که امروزه نقش مهمی در نرم افزارهای ارتباط با مشتری دارد. با وجود سیستم تیکتینگ مشتریان شما دیگر نگران ارتباط با پرسنل نیستند و حس اعتماد خاصی نسبت به خرید محصولات شما را دارند. امکانات سیستم تیکتینگ:

 1. سیستم ارسال و دریافت تیکت
 2. تعریف گروه پشتیبانی
 3. امکان تعریف مدیر پشتیبان
 4. امکان تعریف دسترسی برای هر گروه
 5. امکان پیوست فایل ها
 6. تعریف الویت بندی برای  هر تیکت
 7. تعریف وضعیت تیکت
 8. ثبت تاریخ و زمان عملیات بر روی تیکت ها
 9. امکان عضو کردن کاربر در چند گروه
 10. امکان تغییر وضعیت در تمامی بخش های سیستم تیکت و پشتیبانی
 11. امکان فیلتر کردن تیکت ها براساس گروه،نوع، موقعیت ، تاریخ و شماره
 12. امکان مرتب سازی تیکت ها براساس خوانده شده، خوانده نشده، گروه، زمان و...
 13. امکان مشاهده IDLE تیکت ها
 14. امکان جستجوی پیشرفته در تمام بخش های سیستم تیکت و پشتیبانی براساس آیتم های مختلف
 15. دسترسی  و مشاهده آسان به اطلاعات هر یک از بخش های سیستم تیکت و پشتیبانی تنها با یک کلیک
 16. مشاهده لاگ سیستم در تمامی بخش های سیستم تیکت و پشتیبانی
 17. ....

سیستم مدیریت پیام ها

در این سیستم امکان ارسال پیام برای کاربران سیستم وجود دارد. میتوان به هر تعداد کاربر که  درنظر دارید پیام ارسال کنید. پیام های شما در  قالب پیام های دریافتی، پیام های ارسالی و پیش نویس ها وجود دارند. امکانات سیستم مدیریت پیام ها

 1. ارسال پیام به کاربران موجود در سیستم
 2. امکان پاسخگویی و حذف پیام ها ارسالی و دریافتی
 3. امکان تعریف پیام بصورت پیش نویس
 4. وجود سه قالب در این سیستم: پیام های دریافتی، ارسالی و پیش نویس ها
 5. امکان جستجوی پیشرفته در تمام بخش های سیستم مدیریت پیام ها براساس آیتم های مختلف
 6. امکان تغییر وضعیت در تمامی بخش های سیستم مدیریت پیام ها 
 7. دسترسی  و مشاهده آسان به اطلاعات هر یک از بخش های سیستم مدیریت پیام ها  تنها با یک کلیک
 8. مشاهده لاگ سیستم در تمامی بخش های سیستم مدیریت پیام ها 

مدیریت کاربران

این سیستم امکان ثبت تعداد بیشمار و مختلفی از کاربران را همراه با اطلاعات کامل برای استفاده از نرم افزار مدیریت کسب وکار فراهم میکند. در این سیستم میتوان کاربران را بصورت چارت سازمانی و با تعیین سطوح دسترسی ثبت کرد. امکانات سیستم مدیریت کاربران:

 1. ثبت تعداد نامحدود کاربران با اطلاعات کامل
 2. ثبت اطلاعات تماس کاربران به تعداد نامحدود
 3. قابلیت تعریف چارت سازمانی
 4. تعریف حوزه های سازمانی بصورت درختی
 5. تعریف کاربران با سمت ها و گروه های مختلف
 6. امکان جستجوی پیشرفته در تمام بخش های سیستم مدیریت کاربران براساس آیتم های مختلف
 7. مشاهده لاگ سیستم در تمامی بخش های سیستم مدیریت کاربران
 8. امکان تعریف سطوح دسترسی چندلایه برای کاربران بصورت مجزا
 9. نمایش گزارشات مختلف کاربران
 10. امکان جستجوی پیشرفته در گزارشات کاربران
 11. خصوصی سازی سطوح دسترسی کاربران
 12. امکان تغییر وضعیت در تمامی بخش های سیستم مدیریت کاربران
 13. دسترسی  و مشاهده آسان به اطلاعات هر یک از بخش های سیستم مدیریت کاربران تنها با یک کلیک
 14. ..........

داشبورد پویا با امکان شخصی سازی

همواره در سیستم های مبتنی بر اطلاعات اولین دغدغه مدیران چگونگی دستیابی به اطلاعات و آمارهای موردنیاز برای تصمیم گیری در زمینه های کلان سازمانی وهمچنین دستیابی به رویدادها و وظایف کاری روزانه خود میباشد. از طرفی اولین دغدغه کارمندان در چنین سیستم هایی دسترسی آسان به فعالیت هایی که به آنها محول شده و یا اسناد و پیامهایی که برایشان ارسال شده در کنار مشاهده لیست مخاطبان، شرکت ها، گزارشات و .... است

تیم تحلیلگر و طراح ما با جمع آوری نیاز های مدیران و کارمندان سعی به طراحی داشبوردی پویا نموده اند که بتواند نیاز مدیران و کارمندان را با هم پوشش دهد. نتیجه طراحی این تیم با تجربه تیم فنی ما دست به دست هم دادند تا داشبوردی زیبا، چشم نواز، کارآمد و پویا با امکان شخصی سازی کامل و با توجه به جدیدترین تکنولوژی برنامه نویسی در دسترسی شما مدیران و کارمندان عزیز قرار گیرد.یکی از مهمترین مزایای این داشبورد امکان ایجاد گزارش های متنوع توسط خود کاربر و با توجه به نیاز شخصی او می باشد که با چنین سیستم پویایی فقط با چند کلیک کاربر میتواند پیچیده ترین گزارش ها را طراحی نماید. همچنین امکان ایجاد نمودارهای آماری در چند سطح و زمان و حالت های مختلف در داشبورد شخصی کاربر وجود دارد که مدیران و کارمندان را در ارائه گزارش کار یاری نماید.همچنین شخصی سازی در این داشبورد بگونه ای است که کاربر امکان تغییر جزئی ترین خصوصیات آن از جمله رنگ، محل قرارگیری اجزا و ..... را نیز دارد.

 1. ایجاد انواع گزارشات متنوع همراه با نمودارهای مختلف
 2. نمایش آخرین فعالیت های انجام شده همراه با زمان رخداد
 3. نمایش فعالیت هایی که کاربر قرار است انجام دهد همراه با زمان رخداد
 4. نمایش تعداد پیامها، تیکت هاو اسنادی که بدست کاربر رسیده است
 5. امکان شخصی سازی داشبورد

تقویم کاری

رسیدگی به قرارملاقات ها، تماس ها و بطور کلی تمام فعالیت هایی که باید انجام شوند; جزء مواردی هستند که یک پرسنل همیشه باید به آنها رسیدگی کند. در تقویم کاری میتوان تمام فعالیت های انجام شده یا فعالیت هایی که باید انجام شود را ایجاد و مشاهده کرد. امکانات تقویم کاری:

 1. افزودن تقویم
 2. ویرایش تقویم
 3. حذف تقویم
 4. اشتراک گذاری تقویم
 5. لغو تقویم های به اشتراک گذاشته
 6. مشاهده فعالیتها مانند: جلسه ها، وظیفه ها و تماس ها در تقویم
 7. اضافه کردن تماس، جلسه و وظیفه توسط دکمه های میانبر درون تقویم

Tabing

 1. از مهمترین ویژگی بارز این سیستم مدیریت کسب و کار، تب بندی قسمت های مختلف سیستم و دسترسی آسان به اطلاعات است. تمام بخش های مختلف نرم افزار  بصورت تب در نرم افزار باز میشوند نه در مرورگر.
 2. برای مشاهده اطلاعات هر یک از بخش های سیستم کافیست تا بر روی نام آن کلیک کنید تا اطلاعات مربوطه را در یک کادر مشاهده نمایید.
 3. یک منوی میانبر برای دسترسی آسانتر به بخش های موردنیاز سیستم، برای راحتی کاربران در بالای هر یک از صفحه های سیستم ، داشبورد اختصاصی مخاطبین و شرکت ها قرار دادیم.

سیستم تگ گذاری

تگ های مختلف ایجاد کنید و در بخش های مختلف برنامه از آنها استفاده کنید. تگ (Tag) به فارسی معنی «برچسب» می‌دهد. شما به هر بخش از نرم افزار «برچسب می‌زنید تا جستجوی بخش های موردنظر راحت تر انجام شود.تگ گذاری باعث میشود که جستجو سریعتر و راحت تر انجام شود. در واقع تگ ها مانند کدپستی هستند كه سريع تر شما رو به ادرس می رسانند.

Multi permissions & Dedicated permissions

از ابتدایی‌ترین اصول حفظ امنیت اطلاعات نرم افزار، تنظیم سطح دسترسی‌ می‌باشد. منظور از Multi permissions & Dedicated permissions سطح دسترسی عمومی و ویژه است. میتوانید به هر یک از کاربران بصورت مجزا سطح دسترسی بدهید و دسترسی به بخش های مختلف نرم افزار را برای هر یک از کاربران محدود کنید.امکانات Multi permissions & Dedicated permissions

 1. امکان اختصاص سطح دسترسی بصورت عمومی و ویژه به کاربران
 2. امکان تعریف تعداد نامحدود سطح دسترسی به صورت بخشی یا عملیاتی
 3. امکان محدود کردن کاربر در دسترسی اطلاعاتقسمت های مختلف برنامه بصورت کلی یا گروهی

تصاویر سیستم Multi permissions & Dedicated permissions

 

ارائه خدمات بصورت ابری

پردازش ابری باعث ميشود که ذخير اطلاعاتتان در يک فضاي اينترنتي باشد. زماني که نرم افزار بصورت مستقيم بر روي سيستمتان نصب شود. احتياج به يک سرور و يک تکنسين براي پردازش و نگه داري اطلاعاتتان داريد. بايد امنيت و پشتیبانی داده های سيستمتان را تضمين کنيد و هنگام خريد هزينه نرم افزار را بصورت کامل پرداخت کنيد.اما با استفاده از پردازش ابري:

ارائه خدمات بصورت ابری|شرکت هوش برتر کارمانیا
ارائه خدمات بصورت ابری|شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. هزینه های خرید تجهیزات ، نگهداری و تعمیر  کاهش می یابد.
 2. در زمان راه اندازی نرم افزار صرفه جویی میشود.
 3. امنیت اطلاعات افزایش می یابد.
 4. به اطلاعات خود  بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی همیشگی خواهید داشت.
 5. احتياج به سرور و تکنسين و بک آپ از اطلاعاتتان نداريد زيرا اطلاعات شما در يک فضاي ابري ذخيره و نگهداري ميشوند.
 6. نياز به پرداخت هزينه کامل نرم افزار نيست.
 7. بروزرسانی نرم افزار بصورت خودکار انجام میگیرد.
 8.  برای استفاده از تمام امکانات بر روی سیستم پردازش ابری فقط نیاز به اتصال به اینترنت کافی می باشد.

سایر امکانات نرم افزار

 سیستم مدیریت کسب و کار | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. جستجوی پیشرفته در تمام محتویات برنامه
 2. جستجوی پیشرفته تگ ها
 3. قابلیت یادآوری برای کاربران
 4. Notification
 5. امکان فیلتر قوی و پویا برای اطلاعات تمام بخش های سیستم
 6. داشبورد اختصاصی برای مشتریان
 7. امکان مشاهده گزارش عملکرد کاربر
 8. امکان گزارش گیری و مشاهده تاریخچه فعالیت های شرکت
 9. امکان گروه بندی مخاطبان، شرکتها، فرصت ها و پروژه ها
 10. امکان تعریف چارت سازمانی
 11. وجود نوار میانبر در پنجره ها برای دسترسی آسان و سریع به قسمت های مختلف سیستم
 12. نمایش برنامه در حال فول اسکرین
 13. تعریف کلید میانبر بصورت اختصاصی برای هر کاربر
 14. Timeline  اختصاصی برای مشتریان
 15. ثبت اطلاعات چندگانه تماس به تعداد نامحدود برای مشتریان مانند:موبایل، فکس، آدرس و ...
 16. امکان تعریف الگو متون بصورت عمومی و خصوصی
 17. امکان تعریف تگ بصورت عمومی و خصوصی
 18. امکان جستجوی پیشرفته با استفاده از آیتم های مختلف در تمام بخش های نرم افزار
 19. امکان ثبت اطلاعات تماس برای سرنخ ها، مخاطبین، شرکت ها و کابران به تعداد نامحدود
 20. امکان افزودن تگ، یادداشت و یادآوری در بخش های مختلف نرم افزار
 21. مشاهده لاگ سیستم در بخش های مختلف نرم افزار
 22. ...

مزاياي اين نرم افزار

پشتيباني حضوري و غيرحضوري |شرکت هوش برتر کارمانیا
سازگار با پلتفرم های مختلف| نرم افزار سیستم مدیریت کسب و کار | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. محیط کاربرپسند
 2. تحت وب بودن نرم افزار
 3. سرعت بالا برای دسترسی به اطلاعات
 4. کاهش نیروی انسانی و هزینه ها
 5. دسترسی به اطلاعات بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی
 6. امنیت بسیار بالا اطلاعات
 7. بروزرسانی رایگان و خودکار
 8. سازگار با پلتفرم های مختلف
 9. پشتيباني حضوري و غيرحضوري

مدیریت پروژه های سازمانی

امکان مدیریت انواع پروژه ها (ساختمانی، صنعتی و ..) همراه با ایجاد برنامه زمان بندی و امکان مشاهده پیشرفت واقعی و برنامه ای پروژه

پشتيباني حضوري و غيرحضوري |شرکت هوش برتر کارمانیا
سازگار با پلتفرم های مختلف| نرم افزار سیستم مدیریت کسب و کار | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. امکان تعریف پروژه با جزئیات بصورت نامحدود
 2. امکان درج کارفرما، مشاور کارفرما، شریک و مشاور پیمانکار برای هر پروژه
 3. امکان تعریف مناقصه با جزئیات بصورت نامحدود
 4. امکان درج برآورد کارفرما، برآورد بهنگام کارفرما و برآورد پیمانکار
 5. امکان محاسبه برآورد شرکت بصورت خودکار
 6. امکان درج شرکت های شرکت کننده در مناقصه بصورت اقماری و مناقصه ای
 7. امکان تعریف صورت وضعیت با جزئیات بصورت نامحدود
 8. امکان درج سه نسخه صورت وضعیت برای پیمانکار، مشاور و کارفرما
 9. امکان تعریف دستور کار با جزئیات بصورت نامحدود
 10. امکان تعریف نتیجه آزمایشگاه با جزئیات بصورت نامحدود
 11. امکان درج چندینresult به نتیجه آزمایشگاه
 12. امکان تعریف ضمانت نامه با جزئیات بصورت نامحدود
 13. امکان درج کارفرما، مشاور کارفرما، شریک و مشاور پیمانکار برای هر پروژه
 14. امکان تعریف مفاحساب با جزئیات بصورت نامحدود
 15. امکان تعریف پرداخت ها با جزئیات بصورت نامحدود
 16. امکان تعریف مکاتبات با جزئیات بصورت نامحدود
 17. امکان فرستنده و گیرنده مکاتبه از بین حوزه ، کاربر، شرکت و مخاطب
 18. امکان ارسال رونوشت به حوزه، کاربر، شرکت و مخاطب به تعداد نامحدود
 19. امکان تعریف تغییر مقادیر با جزئیات بصورت نامحدود
 20. امکان فرستنده و گیرنده تغییر مقادیر از بین حوزه ، کاربر، شرکت و مخاطب
 21. امکان تعریف قرارداد پیمانکاران جزء با جزئیات بصورت نامحدود
 22. امکان انتخاب پیمانکار از بین شرکت ها یا مخاطبین
 23. امکان تعریف صورت وضعیت پیمانکاران جزء با جزئیات بصورت نامحدود
 24. امکان تعریف نیروهای انسانی با جزئیات بصورت نامحدود
 25. امکان دسته بندی نیروهای انسانی بعنوان بخش
 26. امکان اتصال نیروهای انسانی به پروژه
 27. امکان تعریف شاخص ها با جزئیات بصورت نامحدود
 28. امکان اتصال شاخص ها به پروژه
 29. امکان تعریف گزارش روزانه پروژه برای هر پروژه با جزئیات بصورت نامحدود
 30. امکان شماره گزارش و تاریخ گزارش بصورت خودکار
 31. امکان مشاهده گزارش ماشین آلات ماشین
 32. امکان مشاهده ماشین آلات پیمانکاران جزء
 33. امکان مشاهده شاخص های هر پروژه
 34. امکان مشاهده اطلاعات کارکرد پرسنل