سیستم مدیریت کسب و کار | شرکت هوش برتر کارمانیا

سيستم اتوماسیون اداری

با استفاده از اتوماسیون اداری سیستم فرآیند کسب و کار، به علت حذف کاغذ از مکاتبات در هزینه و زمان صرفه جویی میشود.مکاتبات بصورت الکترونیکی انجام میشود که در نتیجه منجر به پیگیری سریع مکاتبات میشود .

 

مزاياي سيستم مدیریت کسب و کار

 
 1. محیط کاربرپسند
 2. تحت وب بودن نرم افزار
 3. سرعت بالا برای دسترسی به اطلاعات
 4. کاهش نیروی انسانی و هزینه ها
 5. دسترسی به اطلاعات بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی
 6. امنیت بسیار بالا اطلاعات
 7. بروزرسانی رایگان و خودکار
 8. سازگار با پلتفرم های مختلف
 9. پشتيباني حضوري و غيرحضوري
 

پکيج سيستممدیریت کسب و کار

 
 
ارائه خدمات بصورت ابری | شرکت هوش برتر کارمانیا

ارائه خدمات به صورت ابری

ارائه خدمات بصورت ابري

 

شرکت هوش برتر قابلیت میزبانی نرم افزار فرآیند کسب و کار و داده های شما را بر روی سرور های امن خود دارد. در این حالت ارتباط با نرم افزار از طریق ارتباط امن اینترنتی خواهد بود.عدم نیاز به سرور در محل کار، پشتیبانی مستمر و پرداخت هزینه نرم افزار به صورت شارژ ماهیانه از ويژگی های بارز خدمات ابری می باشد.

نصب بر روی سرور مشتری | شرکت هوش برتر کارمانیا

نصب بر روی سرور مشتری

نصب بر روي سرور مشتری

 

نرم افزار فرآیند کسب و کار قابلیت نصب بر روی سرور یا یکی از سیستم های محل کاررا خواهد داشت. امکان استفاده تمامی کارمندان در محیط  شبکه داخلی بدون نیاز به اینترنت و نگهداری اطلاعات در محل کاراز ويژگی های بارز آن می باشد. همچنین ارایه خدمات از طریق اینترنت نیز با راهکارهای امن امکان پذیرخواهد بود.

مزاياي سيستم مدیریت کسب و کار

 
 1. محیط کاربرپسند
 2. تحت وب بودن نرم افزار
 3. سرعت بالا برای دسترسی به اطلاعات
 4. کاهش نیروی انسانی و هزینه ها
 5. دسترسی به اطلاعات بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی
 6. امنیت بسیار بالا اطلاعات
 7. بروزرسانی رایگان و خودکار
 8. سازگار با پلتفرم های مختلف
 9. پشتيباني حضوري و غيرحضوري
 

پکيج سيستممدیریت کسب و کار

 
 
ارائه خدمات بصورت ابری | شرکت هوش برتر کارمانیا

ارائه خدمات به صورت ابری

ارائه خدمات بصورت ابري

 

شرکت هوش برتر قابلیت میزبانی نرم افزار فرآیند کسب و کار و داده های شما را بر روی سرور های امن خود دارد. در این حالت ارتباط با نرم افزار از طریق ارتباط امن اینترنتی خواهد بود.عدم نیاز به سرور در محل کار، پشتیبانی مستمر و پرداخت هزینه نرم افزار به صورت شارژ ماهیانه از ويژگی های بارز خدمات ابری می باشد.

نصب بر روی سرور مشتری | شرکت هوش برتر کارمانیا

نصب بر روی سرور مشتری

نصب بر روي سرور مشتری

 

نرم افزار فرآیند کسب و کار قابلیت نصب بر روی سرور یا یکی از سیستم های محل کاررا خواهد داشت. امکان استفاده تمامی کارمندان در محیط  شبکه داخلی بدون نیاز به اینترنت و نگهداری اطلاعات در محل کاراز ويژگی های بارز آن می باشد. همچنین ارایه خدمات از طریق اینترنت نیز با راهکارهای امن امکان پذیرخواهد بود.

var options = { circle_radius: 150, normal_feature_size: 50, highlighted_feature_size: 100, top_margin: 50, bottom_margin: 10, spacing: 40, min_padding: 10, heading_font_size: 18, description_font_size: 14, type: 'image', automaticAnimation: true, automaticAnimationInterval: 20, animation_mode: 'js', text_position: 'left' }; var fp = new FeaturePresenter($("#test-element"), settings, options);