آموزش

 

مهمترین نقطه شروع بهره برداری مناسب از نرم افزارها، آموزش می باشد. به همین علت با ارائه مستندات کامل از نحوه عملکرد نرم افزارها، سعی بر این داریم که بالاترین بهره برداری رابرای مشتریان فراهم کنیم.آموزش میتواند مزیت های استفاده از راه حل جدید را روشن کند و چگونگی کارکرد آن را به افراد بیاموزد تا با موفقیت راهکارهای موردنیاز خود را پیاده سازی کرده و آن را به کار گیرد.

وجود کاربرانی ماهر و آموزش دیده این امکان را به شما میدهد که بیشترین سود را ببرید و همچنین باعث میشود که فرآیند استقرار آسانتر وسریعتر انجام گیرد.در صورتیکه آموزش بطور کامل و صحیح انجام شود، فرآیند کسب مهارت سریعتر خواهد بود. استفاده صحیح از ابزارها و امکانات موجود در نرم افزارها منجر به افزایش بهره وری خواهد شد.

فازهای آموزشی:

  1. آموزش حضوری
  2. آموزش از راه دور