استقرار و پشتیبانی

 

«استقرار»

راه اندازی یک سیستم در یک سازمان با حداکثر بهره وری ، کاهش زمان و هزینه های جانبی از مهمترین بخش های موفقیت نرم افزار است. منظور از خدمات استقرار، نوع کاملی از خدمات نیاز به راه اندازی نرم افزار پس از خرید آن است. این خدمات توسط تیم فنی، کارشناسی و پشتیبانی انجام میشود.

در این مرحله با توجه به نیاز مشتری، در طول زمان تعیین شده اهداف سازمان را پیاده سازی می کنیم. نظارت دقیق و مستقیم کارشناسان استقرار متناسب با هدف گذاری انجام شده می باشند.

مراحل استقرار:

 • طراحی پروژه:
 • استخراج فرآیندهای موردنیاز سازمان
 • پیاده سازی و ارائه راهکار
 • استقرار آزمایشی
 • بررسی و بازنگری
 • راه اندازی کامل

«پشتیبانی»

بقای یک نرم افزار منوط به ارائه خدمات پشتیبانی است. شرکت هوش برتر خود را موظف به ارائه نسخه های جدید، نصب و راه اندازی، استقرار، خدمات و پشتیبانی میداند.نیروهای واحد پشتیبانی افرادی متخصص و باتجربه هستند و امکان بهره گیری بهتر از نرم افزار را برای مشتریان فراهم میکنند. این شرکت علاوه بر پشتیبانی نرم افزار، همواره راهکارهای بهتری در استفاده از محصولات میدهد. براساس تجربه ارتباط موثر و صحیح با مشتری، سبب رشد و بازدهی بهتر شرکت میشود.

پشتیبانی نرم افزار شامل موارد زیر است:

 • کاور نیاز مشتری در طول زمان استفاده از نرم افزار
 • پاسخ گویی تلفنی و راهنمای کاربران
 • دسترسی و نظارت بر نرم افزار بصورت حضوری و از راه دور
 • مشاوره تهیه سخت افزار و نرم افزار و ...
 • آموزش حضوری و از راه دور
 • ارائه نسخه های جدید نرم افزار
 • ...