خدمات ما

استقرار و پشتیبانی

منظور از خدمات استقرار، نوع کاملی از خدمات نیاز به راه اندازی نرم افزار پس از خرید آن است. این خدمات توسط تیم فنی، کارشناسی و پشتیبانی انجام میشود.

مطالعه بیشتر

آموزش

مهمترین نقطه شروع بهره برداری مناسب از نرم افزارها، آموزش می باشد. به همین علت با ارائه مستندات کامل از نحوه عملکرد نرم افزارها، سعی بر این داریم که بالاترین بهره برداری رابرای مشتریان فراهم کنیم.

مطالعه بیشتر

مشاوره و نظارت

باید نیازمندی های خود را بشناسید و با بررسی راه حل های موجود در بازاریابی بهترین گزینه را انتخاب کنید. بنابراین در این فرآیند پیچیده احتیاج به مشاوره خواهید داشت.

مطالعه بیشتر

مشتریان ما